انجام پایان نامه

انجام مقاله کنفرانسی و همایشی

انجام مقاله کنفرانسی و همایشی

در کشور ما سالانه چندصد همایش یا کنفرانس برگزار می شود که برخی در سطح ملی و برخی در سطح بین المللی است. هر کدام از آن ها مقالات علمی را در محوریت های خود مورد ارزیابی و پذیرش قرار داده و در نهایت در قالب مجموعه مقالات بر روی سی دی رایت کرده توزیع می کنند. بعضی از این کنفرانس ها یا همایش ها علاوه بر مجموعه سازی مقالات پذیرفته شده، اقدام به چاپ مقالات برگزیده در مجلات بین المللی می کنند. واحدهای دانشگاهی یا بهتر بگویم نظام آموزشی برای تشویق دانشجویان جهت انجام مقاله کنفرانسی یا همایشی، اقدام به ارائه نمره برای مقالات کرده اند. به این ترتیب که، برای اتمام پروژه پایانی کارشناسی ارشد 18 نمره برای پایان نامه و 2 نمره هم برای ارائه گواهی پذیرش مقاله در همایش یا کنفرانس یا مجلات معتبر علمی در نظر گرفته اند. همچنین گواهی مذکور برای رزومه علمی در مصاحبه دکترا یا استخدام در برخی ارگان ها مفید است.

دیگر موردی که موجب تمایل دانشجویان جهت تدوین مقاله کنفراسی یا همایشی میشود، هزینه و زمان کمتر انجام مراحل اخذ گواهی می باشد.

دفتر خدماتی ما به دانشجویان کلیه رشته ها و گرایش ها مشاوره می دهد و همچنین در انجام مقاله کنفرانسی یا همایشی به آن ها کمک می کند. تضمین پذیرش مقاله با ماست اما تضمین برگزیده شدن مقاله به عنوان مقاله برتر با ما نیست. البته نیازی هم به برگزیده شدن نیست، صرفا پذیرش و اخذگواهی همایش یا کنفرانس کفایت می کند. در ادامه نمونه ای مجموعه سازی مقالات کنفرانسی را مشاهده می کنید.

انجام مقالات برای اخذپذیرش از کنفرانس یا همایش انجام مقالات کنفرانسی یا همایشی داخلی ملی یا بین المللی.

برای آگاهی از شرایط همکاری با مشاوران ما در تماس باشید. لازم به ذکر است، قادر هستیم علاوه بر تدوین مقاله اقدام به پذیرش نیز کرده و گواهی معتبر تقدیم کنیم.