انجام پایان نامه

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی

مدیریت بازرگانی یکی از گرایش های علوم انسانی است که در نهایت فارق التحصیلان این رشته امکان استخدام در بخش بازرگانی شرکت ها را خواهند داشت هر چند در کشور ما متاسفانه بخش های زیادی هستند که افراد مشغول به شغلی هستند که اصلا مرتبط با رشته آن ها نیست. انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی بحث اصلی ما در مطلب حاضر است.

می توان اینگونه نیز تفسیر کرد که زمانی یک شرکت می تواند بین خود مشتریان و خریدارانش ارتباط تجاری خوبی برقرار کند که یک مدیر بازرگانی موفق داشته باشد.

فارغ التحصیلان این رشته با آگاهی و شناختی که از ساخت سازمان، تئوریهای مدیریت و سازماندهی و تکنیکهای مختلف تصمیم گیری دارند قدرت حل مشکلات را پیدا می کنند و همچنین علاوه بر دانش نظری با کاربردهای این رشته نیز آشنا می شوند. فارغ التحصیلان مدیریت بازرگانی می توانند در مؤسسات بازرگانی، امور دفتری مانند: تدارکات، اداره امور کارگزینی، امور مالی، بازاریابی مشغول به کار شوند.

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی

برخی از منابع مرجع این رشته عبارتند از:

 

  • مدیریت عمومی – مهدی الوانی – نشر نی
  • مبانی سازمان و مدیریت – علی رضاییان – انتشارات سمت
  • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم – علی رضاییان – انتشارات سمت
  • تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها – شمس السادات زاهدی
  • مبانی مدیریت رفتار سازمانی – علی رضاییان – انتشارات سمت
  • مدیریت منابع انسانی – علی رضاییان – انتشارات سمت
  • تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی – استیفن رابینز – ترجمه الوانی و دانائی فرد
  • تئوری های سازمان – ریچارد ال دفت – پارسائیان و اعرابی
  • و …

نیروهای کاری ما مسلط به رشته مذکور می باشند و در کنار شما خواهند بود.

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی خارجی و داخلی

انجام پایان نامه مدیریت بازرگانی خارجی و داخلی