انجام پایان نامه

برای انجام پایان نامه استراتژی داشته باشید!!!

برای انجام پایان نامه استراتژی داشته باشید!!!

می دانم که عنوان مطلب حاضر شاید موجب تعجب شما شده باشد. اما به نظر بنده نیاز است که برای انجام پایان نامه استراتژی داشته باشید. دلایلی برای این مطلب دارم که در ادامه کوتاه بیان شده است.

استراتژی اول، انتخاب موضوع است. پایان نامه حجم قابل توجهی از مطالب را دربر می گیرد که چند ویژگی را باید داشته باشد 1- علمی باشد 2- نوآوری داشته باشد 3- به درد محققین آینده نیز بخورد. بنابر این توجه به انتخاب موضوع اهمیت دارد. با عنوانی مناسب می توان مطالبی در خور موضوع با حجم مناسب جمع آوری واستفاده کرد.

در هنگام تعیین عنوان پایان نامه است که شما بررسی می کنید آیا موضوع جدیدی است یا خیر ؟ داخل کشور انجام شده است یا خیر؟ منابع به روز فارسی و لاتین در چه حدی برای این عنوان وجود دارد؟ اینها برخی از سوالاتی است که در هنگام انتخاب عنوان پایان نامه با داشتن استراتژِی مناسب می توانید به آن ها پاسخ دهید. حالا در مرحله بعدی اتخاذ روشی نوآورانه برای انجام کار تحقیقاتی شما مورد بحث است، یعنی روش تحقیق مناسبی که بتوانید خودتان از پس آن بربیایید یا اینکه با کمک استاد راهنما یا حالا هر شخص دیگری پایان نامه را به نحو مطلوبی به سرانجام برسانید.

فرقی نمی کند رشته یا گرایش شما چیست؟ بلکه همه پایان نامه ها دارای روش تحقیق هستند و داشتن استراتژی در انتخاب روش مناسب موجب سرعت دادن به انجام کار و نیز کارآمدتر شدن تحقیق شما خواهد بود. مثالی را در اینجا لازم دیدم بیان کنم. فرض می کنیم گرایش شما یکی از گرایشات مدیریت است. حالا بنابر اینکه مربوط به چه رشته ای هستید موضوع را انتخاب کرده اید نوبت رسیده به انتخاب روش ابتدا باید بررسی کنید خودتان چقدر می توانید برای انجام پایان نامه خودتان کمک کنید اصلا وقت مطالعه دارید اگر دارید پیرلمون روش های تحقیق مطالعه کنید و متناسب با پایان نامه خود یک روش یا چند روش را بر گزینید با توجه به اینکه گرایشات مدیریت استراتژی یکسانی تقریبا در انتخاب موضوع به ما می دهند و آن انتخاب عنوانی است که به بررسی چند متغییر و روابط آن ها می پردازد و معمولا یک متغییر وابسته نیز نقش میانجی را بازی می کند. با این توصیف روش تحقیقی توصیفی- کتابخانه ای و نیز توصیفی – همبستگی غالب اکثر روش های تحقیقاتی پایان نامه های مدیریت را تشکیل می دهد اما دلیل این نمی شود که صرفا همین روش را برگزینید و صرفا یک مثال بود.

دست آخر به نظم بیستی استراتژی داشته باشید مبنی بر اینک آیا خودتان کلا پایان نامه را قصد دارید انجام دهید؟ چند درصد از کار را خودتان مشارکت دارید؟ کلا یک فردی را مد نظر دارید تا کار را انجام دهد؟ توصیه ما این است که در فرایند کار حداقل باشید یعنی حداقل دو فصل اول را خودتان انجام دهید چرا که دفصل اول  و دوم بیشتر کار توصیفی است و خودتان نیز با کمی همت از پس کار بر می آیید.

بنابر این در کل فرایند پایان نامه نویسی از تعیین عنوان تا نتیجه گیری فصل آخر باید استراتژی داشته باشید.

به امید موفقیت کلیه دانشجویان عزیز در مقاطع مختلف تحصیلی.