انجام پایان نامه

راهنمای نگارش پایان نامه مدیریت با اساتید برجسته دانشگاه آزاد

راهنمای نگارش پایان نامه مدیریت با اساتید برجسته دانشگاه آزاد

در راستای رسیدن به هدف اصلی خود که مشتری مداری بود، راهنمای نگارش پایان نامه مدیریت با اساتید برجسته دانشگاه آزاد برای اولین بار به واسطه‌ی thesis4you معرفی می گردد. اساتیدی از اصفهان، ساری و … که تجربه کافی در مشاوره داشته و از گرید علمی متناسب با نیاز ما برخوردارند.

طبقه بندی خدمات این بخش:

مرحله نخست: پیشنهاد موضوع و کمک به انتخاب مقاله بیس پایان نامه.

مرحله دوم: راهنمای نگارش فصل اول (کلیات تحقیق) و فصل دوم (ادبیات تحقیق).

مرحله سوم: راهنمای ویراستاری پایان نامه مطابق با استاندارد واحد دانشگاهی مربوطه.

مرحله چهارم: رفع ایرادات احتمالی دوفصل تدوین شده.

مرجله پنجم: انتخاب روش تحقیق مناسب با موضوع و انتخاب نرم افزار تحلیل آماری داده های تحقیق.

مرحله ششم: آموزش کار با نرم افزار انتخابی مانند اس پی اس اس یا …

مرحله هفتم: راهنمای نگارش فصل پنجم پایان نامه.

مرحله هشتم: راهنمای دفاع از پایان نامه و ریزه کاری های دیگر.

پس با ما همراه باشید با خدمات، راهنمای نگارش پایان نامه مدیریت با اساتید برجسته دانشگاه آزاد.