انجام پایان نامه

قیمت انجام تحقیق دانشجویی

قیمت انجام تحقیق دانشجویی

روش تحقیق یکی از مشکلاتی است که دانشجویان شاغل با آن روبرو هستند تیم ما با جذب محققین برجسته در زمینه های مدیریت، حقوق، روانشناسی و … برای این مشکل دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری چاره ادیشی کرده است. نگران قیمت انجام تحقیق خود نباشید، چرا که ب محقین عزیز هماهنگ شده است ضمن حفظ بار علمی تحقیقات دانشجویی قیمت تمام شده را نیز در حد پایینی نگه دارند. اما در هر صورت تحقیقات دانشجویی به دلیل تنوعی که گرایش های تحصیلی دارند و همچنین تنوع موضوعات هزینه های متفاوتی هم دارند و نمی شود یک هزینه ثابت برای آن در نظر گرفت. و اما مراحل سفرش تحقیق دانشجویی چگونه تعریف شده است؟ برای این منظور ما باز هم به فکر دانشجویان عزیز بوده ایم. ابتدا موضوع به صورت رایگان نتخاب و پیشنهاد می شود و یا اینکه موضوع درخواستی شما بررسی می شود اگر در این مرحله مانعی نبود و محقق عنوان کرد که می تاند کار رابه سرانجام برساند، آن زمان ما تعیین هزینه کرده و در دو فاز هزینه را از شما در یافت می کنیم به این ترتیب در پرداخت هزینه در صورتی که مشکلی داشتید از سفرش تحقیق دنشجویی خود منصرف نمی شوید.

در صورتی که نگران هستید که کیفیت کار یا به قولی بار علمی تحقیقات انجام شده در چه سطحی است و آیا محققین می توانند مشکل شما را حل کنند به ادامه همین مطلب مراجعه کنید چند نمونه از تحقیقات انجم شده در گذشته نه چندان دور برای شما ارائه شده است.

با توجه به گستردگی رشته مدیریت، اغلب تحقیق ها مرتبط با گرایش های این رشته پرطرفدار در ایران است.

همچنین در سایت در صفحات مختلف نمونه کارهای مختلفی ذکر شده است می توانید به صفحات دیگر نیز مراعه نمایید. برای این منظور به منوی اصلی سایت مراجعه نمایید.

و اما نمونه کارها کدامند؟

1– بررسی رابطه رضایت شغلی با تعهد سازمانی در حسابداران

2-رابطه بین انگیزش  و بهره وری نیروی انسانی

(مطالعه موردی مخابرات ورامین)

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه دو متغییر انگیزش کارکنان و نیز بهره وری نیروی انسانی می باشد. روش تحقیق توصیفی کتابخانه ای و توصیفی همبستگی بوده است. جامعه آماری تحقیق کارکنان مخابرات ورامین می باشند که مشخصات آنان به قرار، ٥٤ نفر اقا، ٢ نفر خانم، سن أقايان از ١٣٤١ الي ١٣٦٣ بيشترشان بالآي چهل سال هستند. سن خانم ها ٣٠ و ٣١ سأله هستند. مدرك تحصیلی آنان کارشناسی ارشد. و مدرك تحصیلی أقايان از ديپلم تا كارشناسي ارشد. ١٥ تا ديپلم ٧ تا فوق ديپلم ٢٠ تا كارشناسي ١٥ نفر آنان نیز کارشناسی ارشد. در جمع آوری اطلاعات از مقالات پژوهشی مرتبط و نیز پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه انگیزش کارکنان گمینیان (1383) و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1980)، بین مشارکت کنندگان توزیع شد. جهت درک استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های تحقیق بیان گر آن است که انگیزش رابطه معنی داری با بهره وری نیروی انسانی دارد.

کلیدواژه ها: انگیزش کارکنان، بهره وری نیروی انسانی، بهره وری

نمونه کار تحقیق دانشجویی زیاده و در یک مطلب نمی گنجد.

جهت آگاهی از قیمت انجام تحقیق دانشجویی خود با دفتر تماس بگیرید.