انجام پایان نامه

پایان نامه های آماده کامپیوتر گرایش نرم افزار

پایان نامه های آماده کامپیوتر گرایش نرم افزار

کاربران گرامی متوجه شدیم برخی از شما دوستان و همراهان به دنبال پایان نامه های آماده کامپیوتر گرایش نرم افزار و شبکه هستید. در این پست برای شما دو پایان نامه آماده معرفی کرده ایم که تنها جزئی از پروژه های آماده کامپیوتر واقع در آرشیو پایان نامه های ما هستند.

عنوان پایان نامه:

انواع الگوریتم های رمزنگاری

چکیده
مقدمه
تعریف و تاریخچه ی رمزنگاری
روش هاي رمز نگاري
رمزهاي جانشيني (substitution cipher)
رمز نگاري جانشيني (Transposition)
الگوریتم های رمزنگاری متقارن
استاندارد رمزنگاری یا DES چیست؟
استاندارد پیشرفته رمزنگاری یا AES چیست؟
طرز كار AES
توضیحات الگوریتم MD5
ویژگی‌های MD5
الگوریتم ام دی 6 (MD6)
ویژگی‌های ام دی ۶
مقایسه MD5 و MD6
رمز نگاری کلاسیکی (Classical Cryptography)
رمزنگاري كليد متقارن
رمزنگاري كليد نا متقارن
مقایسه رمزنگاري كليد متقارن و نامتقارن و تجزیه و تحلیل رمز
رمزنگاری کوانتومی
اصول رمزنگاری کوانتومی
توزیع کلید کوانتومی
رمز نگاريDES  (data encrystion algortmy)
رمز نگاري سه گانه (triple DES)
مزيت ESE نسبت به EEE
مقایسه DES و رمزنگاری کوانتومی
رمزنگاری در شبکه
چه الگوریتم های رمزنگاری تحت شبکه استفاده می شوند؟
بررسی امنیت الگوریتم ها
منشأ ضعف امنيتي در شبكه‌هاي بي‌سيم و خطرات معمول
خطر‌ها، حملات و ملزومات امنيتي
شبكه‌هاي محلي بي‌سيم
معماري شبكه‌هاي محلي بي‌سيم
عناصر فعال و سطح پوشش WLAN
امنيت در شبكه‌هاي محلي براساس استاندارد 802.11b
سرويسهاي امنيتي Authentication-WEP
Authentication بدون رمزنگاري
Authentication با رمزنگاري RC4 سرويس‌هاي امنيتي Privacy-802.11b و integrity
: ضعف‌هاي اوليه‌ي امنيتي WEP
نتیجه گیری
منابع

چکیده:
در سند حاضر قصد بررسی گاه اجمالی و در برخی موارد مفصل الگوریتم های متداول رمزنگاری را داریم و از بررسی الگوریتم های قدیمی و شکسته شده اجتناب شده و بعد از مقایسه بیان دیدگاه نویسنده در قالب نتیجه گیری آمده است.
کلیدواژه ها:
رمزنگاری ، رمزنگاری کوانتومی ، MD5 ، MD6 ، DES

این پایان نامه آماده در حد کارشناسی بوده و برای مقطع ارشد مناسب نیست.

تعداد صفحه 66 و تعداد کلمات حدودا 18700 کلمه است و فرمت DOCX و PDF موجود است. جهت آگاهی از قیمت پایان نامه های ما عنوان آن را ایمیل بزنید.