انجام پایان نامه

پایان نامه های رشته حقوق خصوصی

پایان نامه های رشته حقوق خصوصی

حقوق خصوصی گرایشی از رشته حقوق است که به تخلفات غیر عمومی می پردازند مانند تخلفات سازمان ها یا دولت مردان و … وقتی دانشجویان از مقطع کارشناسی عبور می کنند مباحث تخصصی این گرایش از حقوق شروع شده و در مقطع ارشد بیشتر منابع منوط به حقوق خصوصی می شود. بعد از مقدمه ای که عنوان شد می پردازیم به مباحث درسی این رشته که دغدغه اصلی در مقطع ارشد است. توصیه ما به دانشجویان عزیز این است که ابتدا با استفاده از مشاوره مشاورین ما خود اقدام به تدوین پروژه های تعریف شده توسط اساتید کنند. در ادامه توصیه های کلی در مورد نحوه تدوین مقاله و یا پایان نامه گرایش حقوق خصوصی را ملاحظه می کنید. خواهشمند است ابتدا این متن را مطالعه کنید و از تماس های غیر ضروری با کارشناسان اجتناب کنید.

ما پروژه های دانشجویی مرتبط با گرایش ذکر شده را به چند دسته تقسیم و شرایط هر کدام را توضیح کلی داده ایم.

ابتدا مقالات دانشجویی حقوق خصوصی را بررسی می کنیم.

این نوع مقالات بسته به اینکه در کجا ارائه خواهند شد تدوین می شوند مثلا باید دانست که مقاله در همایش یا کنفرانس ارائه می شود یا یک کار کلاسی است و اینکه بر اساس روش تحقیق باید مقاله تدوین شود یا سبک نگارشی دیگری مد نظر است. در مورد همایش و کنفرانس تکلیف روشن است چرا که هر کدام از آن ها در وب سایت خود نمونه ای از نحوه نگارش مقالات مورد پذیرش خود را قرار داده اند.

در مورد روش تحقیق ضمن اینکه از توصیه های ما می توانید بهره مند شوید می توانید به مقالات مرتبط با درس روش تحقیق نیز مراجعه نمایید.

اصولا مقالات به دو دسته موردی و مروری تقسیم می شوند در مقالات مروری تحلیل داده ای اغلب مدنظر نیست و بیشتر حالت نقد و بررسی یک موضوع خاص مدنظر است.

در مقالات موردی شما یک بحثی را انتخاب می کنید و در مورد آن تحقیق میدانی انجام می دهید.

شالوده کلی مقالات مروری متشکل از مقدمه، مبانی نظری، مباحث مرتبط با موضوع به صورت تفکیک شده، نقد مقالات پیشین انجام شده و در نهایت نتیجه گیری است منبع نویسی نیز درون متن باید رعایت شود و در خاتمه چکیده مقاله در ابتدا آورده می شود.

در مقالات موردی کار رات تر است اما بیان مسئله، اهمیت موضوع و فرضیه سازی در این نوع مقالات قسمت های سخت آن را تشکیل می دهند. روش تحقیق نیز بایستی به صورت شفاف بیان شود. بنابر این شالوده مقالات موردی شامل مقدمه که خود به بیان مساله، اهمیت، هدف تقسیم می شود  سپس مبانی نظری که در واقع تعاریف متغیرهای مورد بررسی است، بعد فرضیه ها و بعد روش تحقیق می آید در قسمت روش تحقیق شما می نویسید که از چه روش هایی جهت جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده کرده اید مثلا روش توصیفی همبستگی یا چه روشی؟ سپس یافته های تحقیق خود را می آورید و سپس بحث و نتیجه گیری را انجام می دهید.

بعد از بخش مقالات دانشجویی حقوق خصوصی می رسیم به بخش پایان نامه های حقوق خصوصی.

در بحث پایان نامه ابتدا پروپوزال اهمیت زیادی دارد و در واقع این طرح موضوع و تصویب آن می باشد. در هنگام تعیین موضوع باید جوری برنمه ریزی کنید که منابع لاتین بروزی برای طرح پژوهشی شما وجود داشته باشد و مقاله بیس قوی داشته باشید. در فاز بعدی وقتی پروپوزال تصویب شد. فصل اول و دوم پایان نامه حقوق خصوصی را می توانید شروع کنید. فصل اول کلیات تحقیق در واقع همان پروپوزال است با کمی تغییرات در محتوای آن و در فصل دوم که ادبیات تحقیق است باید پیشینه تحقیق را بیشتر بست دهید و بیشتر توضیح دهید در نهایت احتمال دارد از شما برای این فصل نتیجه گیری هم خواسته شود.

فصل سوم پایان نمه حقوق خصوصی روش تحقیق است که باید روش مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات را به صورت کامل توضیح دهید.

فصل چهار وپنج م بحث نظری و تحلیلی هستند که فصل پنجم به نتایج و پیشنادات اختصاص می یابد.

توضیحات ارائه شده به طور معمول برای پایان نامه های حقوق خصوصی مطرح است اما هر واحد دانشگاهی ممکن است در فرم پایان نامه تغییراتی دهند. مرحله پایانی روی فرم آوردن مطالب است که می توانید این بخش را نیز به محققین ما بسپارید.