انجام پایان نامه

پایان نامه کاربرد شبکه های عصبی در خوشه بندی داده ها

پایان نامه کاربرد شبکه های عصبی در خوشه بندی داده ها

در پست جدید ما پایان نامه ای دیگر برای شما عززیزان در مقطع کارشناسی ارائه شده با عنوان “پایان نامه کاربرد شبکه های عصبی در خوشه بندی داده ها” فهرست و جزئیات در ادامه آمده است.
فهرست                                            صفحه
شبکه عصبی مصنوعی چیست؟    3
تاریخچه شبکه های عصبی مصنوعی    5
شبکه های عصبی تک نرونه، تک لایه، چندلایه    8
مقدمه    14
تاریخچه    15
تحلیل های عددی    17
تعاریف داده کاوی    19
چند مثال در موردمفهوم داده کاوی    21
روش آنالیز آماری:    24
روش داده کاوی:    24
کاربردهاي داده کاوي    25
فواید و نقش داده کاوی در فعالیت شرکتها    27
جمع آوری داده ها:    28
نمونه گیری هوشمند:    36
مفاهیم اساسی در داده كاوی    39
عناصر داده کاوی    45
فنون داده کاوی    46
مقدمه    50
فرمول بندي روش پيشنهادي    51
مدل شبکة عصبي براي حل مسئلة برنامه ريزي درجة دوم    52
شبيه سازي و نتايج    53
نتيجه گيري مطالب فصل سوم    54
منابع    55

برای آگاهی از جزئیات بیشتر با ما در تماس باشید.

منابع

  • دکتر محمدباقر منهاج، مقدمه ای بر شبکه های عصبی، انشارات دانشگاه امیر کبیر (پلی تکنیک)، چاپ سوم، (1384).
  • اربیل جکسون، آشنایی با شبکه های عصبی مصنوعی، ترجمه دکتر محمود البرزی، انتشارات دانشگاه صنعتی شریف، چاپ دوم، (1383).
  • David J. Cavuto , AN EXPLORATION AND DEVELOPMENT OF CURRENT ARTIFICIAL NEURAL NETWORK THEORY AND APPLICATIONS WITH EMPHASIS ON ARTIFICIAL LIFE , A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Engineering, May 6, 1997.
  • Baoding Liu , Introduction to Uncertain Programming, Uncertainty Theory Laboratory , Department of Mathematical Sciences , Tsinghua University , China, November 23, 2005.
  • Han, and M.Kamber, “Data Mining: Concepts and Techniques”, San Diego Academic Press, 2001.
  • Sau Wai Tung, Chai Quek, Cuntai Guan, “ SaFIN: A Self-Adaptive Fuzzy Inference Network” IEEE Trans. On Neural Networks, Vol. 22, No. 12, pp. 1928-1940, 2011.
  • Ildar Batyrshin, Okyay Kaynak, Imre Rudas, “Fuzzy Modeling Based On Generalized Conjunction Operations” IEEE Trans. On Fuzzy Systems, Vol. 10, No. 5, pp. 678-683, 2002.

پایان نامه آماده