انجام پایان نامه

پروژه پایانی و دانشجویان ایرانی

پروژه پایانی و دانشجویان ایرانی

همانطور که می دانید در ایران دانشگاه های زیادی وجود دارند که در مقطع ارشد دانشجوهایی برای فارق التحصیلی دارند. مهم ترین آن ها دانشگاه آزاد، سراسری، پیام نور و … هستند و همواره دانشگاه های جدیدی نیز ظهور می کنند. مهم ترین بخش در هر رشته ای در مقطع کارشناسی ارشد پروژه پایانی می باشد.

در ایران دانشجویان ویژگی های خاصی در پاس کردن پروژه پایانی دارند که برخی از آن ها شاید برای شما نیز حالب باشد مرور کنید:

دانشجویان ایرانی به چند دسته تقسیم می شوند. دسته ای که کلا فقط مرک گرا بوده و به هر شکل ممکن خود را تا این مقطع رسانده اند اینها مشکلی ندارند چون با مباحث مادی کارشان را پیش می برند و فقط باید در انتخاب تیمی که کار پروژه پایانی انجام می دهند دقت کنند.

دسته دیگر درس خوان هستند اما استعداد چندانی یا بهتر است بگوئیم پشتکار چندانی بابت درس خواندن ندارند و در مقط ارشد هم اغلب نه هزینه می توانند بکنند تا پروژه را کسانی دیگر انجامدهند و نه پشتکار آن را دارند تا خودشان انجام دهند.

دسته سوم اما درس خوان هستند و شرایط لازم برای انجام پروژه های خود را دارند اما باز مشکل دارند و آن هم متعدد است یا مشغول به کار هستند یا متاهل هستند و درگیری های تاهل را دارند یا هر دو مورد و می بینیم که باز مجبور می شوند با شرایط پرداخت هزینه برای انجام کارها کنار بیایند.