انجام پایان نامه

پروژه کارشناسی رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات

پروژه کارشناسی رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات

در راستای عمل به تعهدات خود در خصوص کمک به آموزش دانشجویان علاقمند، یک پایان نامه / پروژه کارشناسی رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادامه به صورت رایگان قابل دانلود است. حداقل کمکی که این پایان نامه کارشناسی می تواند به شما بکند نحوه نگاارش پایان نامه های در سطح کارشناسی خواهد بود.

پروژه کارشناسی رشته فناوری اطلاعات و ارتباطات

عنوان پروژه: چالش های محاسبات ابری

چکیده

با پیشرفت فناوری اطلاعات نیاز به انجام کارهای محاسباتی در همه جا و همه زمان به وجود آمده است. همچنین نیاز به این هست که افراد بتوانند کارهای محاسباتی سنگین خود را بدون داشتن سخت افزارها و نرم افزارهای گران، از طریق خدماتی انجام دهند. محاسبات ابری آخرین پاسخ فناوری به این نیازها بوده است.

محاسبات ابری مفهومی با ایده بسیار ساده است : بجای نگهداری اطلاعات خود روی سیستم شخصی، آن را روی سروری در اینترنت نگهداری خواهید کرد. ممکن است اطلاعات روی تعداد زیادی سیستم حفظ ونگه داری شود.مانند آنکه جایی در هوا باشد، مانند ابر! تا زمانی که به اینترنت دسترسی داشته باشید وپهنای باند مناسب داشته باشید این اطلاعات در دسترس شماست.

این مدل برپایه شبکه های بزرگ مثل اینترنت است والگویی تازه برای عرضه،مصرف وتحویل سرویس های فناوری اطلاعات با به کارگیری اینترنت فراهم می کند.این مدل دسترسی به منابعی همچون ، منابع محاسباتي، شبكه ها، محيط  ذخيره سازي ،سرورها، سرويسها و كاربردها رابدون دسترسی فیزیکی به آنها وپرداخت هزینه های گزاف تنها با پرداخت هزینه استفاده امکان پذیر کرده است. اما در كنار مزاياي بي نظير آن نمي توان خطرها و تهديدهایي همچون امنيت ارتباط ناامن و اشتراك منابع و حملات داخلي را ناديده گرفت.

در این نوشتار نگاهی انداخته شده است به مفهوم محاسبات ابری ومعضلات آن.

فهرست مطالب

فصل اول. 4

1-1تعریف: 4

1-2تاریخچه. 5

1-3طرفداران ابر روی 5 مزیت کلیدی تکیه میکنند: 6

1-8شکل‌های ارایه. 12

1-10معنای عامیانه و کاربردی ابر رایانش.. 14

فصل دوم. 16

تهدیدات امنیتی خدمات پردازش ابري.. 16

2-1امنیت معماري.. 19

2-2اهداف کنترل اطلاعات و تکنولوژي مرتبط.. 22

2-3نگرانی هاي امنیتی در پردازش ابري.. 22

2-3-1در دسترس بودن شبکه. 22

2-3-2بقاء ارائه دهنده ابر. 23

2-3-4حوادث امنیتی.. 23

2-3-6از دست دادن کنترل فیزیکی.. 23

2-3-7خطرات جدید، آسیب پذیري هاي جدید. 24

فصل سوم. 25

استانداردهاي امنیت و سیاست در پردازش ابري.. 25

3-1سیاست امنیتی در پردازش ابري.. 25

3-2الگوهاي امنیت در پردازش ابري.. 26

3-2-1دفاع در عمق.. 27

3-2-2HONEYPOT. 31

3-2-3SAND BOX. 32

فصل چهارم. 34

الگوهاي شبکه در امنیت پردازش ابري.. 34

4-1جداسازي ماشین هاي مجازي.. 34

4-2نماي کلی از امنیت داده ها در پردازش ابري.. 35

4-3تایید و هویت در پردازش ابري.. 36

4-4آسیب پذیري در برابر رکود اقتصادي.. 36

4-5شکل جدید نرم افزارها 36

4-6پذیرش.. 37

4-7کنترل. 37

4-8هزینه هاي پهناي باند. 37

4-9محبوس شدن توسط ارائه دهندگان و استانداردها 38

4-10شفافیت دسترسی.. 39

4-11قابلیت اطمینان. 39

4-12حفظ حریم خصوصی.. 39

نتیجه گیری.. 40

نگاهی به آینده 40

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1-برندگان انقلاب ابري

5-2-بازندگان انقلاب ابري

5-3-عرصه جدید رقابت هاي فن آوري اطلاعات در عصر انقلاب ابري

5-4-چالشها ي پیش روي پردازش ابري

-4-1-آسیب پذیري در برابر رکود اقتصادي

-4-2-شکل جدید نرمافزارها

5-4-3-هزینه هاي پهناي باند

5-5-1-دیدگاه

و …

منابع

[1] رجبی ابولقاسم،رایانش ابري،مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامی،ش م 12038 ،آبان 1390

[2] جوانمردي سارا ، 1385 ،یک مدل کنترل دسترسی براي محیط وب معنایی،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه صنعتی شریف

[3] جورج سادوسکاي جیمز اکس. دمپزي آلن گرینبرگ باربارا جی . مک آلن شوارتز .مهدي

میردامادي،زهرا شجاعی ،محمدجواد صمدي 1384 راهنماي امنیت فناوري اطلاعات.

[4] اکبري محمدکاظم، سرگلزایی جوان مرتضی ، آلبویه زینب، آبان 1391 ،ارائه یک راهکار امنیتی در لایه زیرساخت رایانش ابري با استفاده از فناوري محاسبات مطمئن، اول ین کارگاه مل ی رایانش ابري ایران

[5] حقیقی خباز علیرضا، مفاهیم معماري و مدیریت در محاسبات ابري، دانشگاه پیام نور مرکز نطنز

[6] ابراهیمی مرضیه، پاکزاد افشار مرجان ، 89 ، پردازش ابري، دانشگاه پیام نور مرکز تهران

 برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید.

http://thesis4you.com/wp-content/uploads/2016/05/چالش-های-محاسبات-ابری.docx